Rozróżnienie płci myszek jest bardzo przydatną umiejętnością, pozawala przede wszystkim zapobiec niechcianym miotom, a także pomaga przy zakupie, gdyż nigdy nie można ufać w tej kwestii sprzedawcom. Nie jest to bardzo trudne.

MŁODY SAMIEC

MŁODA SAMICA

Płeć możemy ocenić na podstawie odległości między zewnętrznymi narządami płciowymi a odbytem. U samic jest ona około 1/3 miesza niż u samców. Im starsze myszy tym wyraźniejszy dymorfizm płciowy.

Większa szanasa na prawidłowe rozrużnienie płci jeśli patrzymy na mysz od spodu, a nie przez podniesienie ogona, gdyż podbrzusze się rozciąga, a w przypadku samców - jądra się cofają.

Do opracowania wykorzystałam informacje z książek Agnieszki Radulskiej i Mirosława Gromka "Mysz i szczur w hodowli domowej" i Agnieszki Zas "Myszy".

Rysunki młodych myszy - "Małe zwierzęta domowe" D. Alderton
Zdjącia młodych myszy - "Fancy Mice" Chris Henwood
Rysunek przedstawiający zwnętrzny narządy płciowe - "Choroby małych gryzoni domowych" V. C. G. Richardson

  Drukuj Strone