JEDNA MYSZ

Myszy są zwierzętami stadnymi. Jeśli decyzja padnie na jedną mysz trzeba wziąć pod uwagę, że samotna myszka może stać się osowiała, nie wykazywać zainteresowania zabawkami i będzie ciągle spać. Aby temu zapobiec, trzeba spędzać nią jak najwięcej czasu oraz zorganizować ciekawe przestrzeń w klatce czy akwarium. Najczęściej mysz która od początku jest sama jest w stanie przyzwyczaić się do takiego stanu rzeczy, natomiast bardziej samotność przeżywa mysz, która miała towarzysza i go straciła. Nawet ludźkie częste towarzystwo może nie wynagrodzić jej braku pobratymców. Są oczywiście też myszy aspołeczne, które po prostu nie tolerują towarzystwa.

KILKA MYSZY

Najlepiej przygarnąć dwie, trzy lub jeśli są warunki nawet więcej myszy. Umożliwi to ciekawe obserwacje tych cudownych stworzeń, ich zachowań i zwyczajów. To jest zdecydowany plus dla właściciela, bo są to naprawdę ciekawe, często śmieszne widoki. Wiele osób które zdecydowało się na jedną myszkę twierdzi, że z myszką jest wszystko w porządku, i że jest normalnym żywym zwierzątkiem, jednak po jakiś czasie zaczynają się zastanawiać czy nie kupić jednak drugiego gryzonia. Czasem jest to niemożliwe, np. ze względu na płeć, dlatego lepiej przemyśleć wszystko wcześniej.

Oczywiście im więcej myszek w domu, tym większe lokum powinno się im zapewnić, aby każda myszka mogła znaleźć własny kąt, chwilę wytchnienia od stada.

MYSZ I INNY GRYZOŃ W JEDNEJ KLATCE

Myszy w żadnym wypadku nie można trzymać w jednej klatce z gryzoniem nie należącym do jej gatunku. Myszy mogą być chowane jednie w obrębie własnego gatunku, to jest np. mysz laboratoryjna z rasową. Przy czym nie powinno się dożyć do rozmnażania parki składającej się z samicy małej odmiany i dużego samca, gdyż poród tak dużych młodych może byc miebezpieczny dla myszki.

Myszek nie wolno chować z innymi gatunkami, gdyż najprawdopodobniej nie będą w stanie się "dogadać", co może mieć tragiczne skutki. Zdecydowanie nie wolno hodować w jednej klatce myszek i szczurów. Mimo iż należa do tej samej rodziny, szczury mogą potraktować myszy jak ofiatrę.

PŁEĆ MYSZEK

Jeśli zapadła decyzja co do ilości zwierząt, kolejną bardzo istotną kwestią jest ich płeć. Są trzy możliwości: możemy trzymać myszki różnych płci, same samce lub same samice.

W przypadku kiedy pragnie się mieć i samice, i samce w jednym akwarium czy klatce, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim fakt, że myszy bardzo szybko i łatwo się rozmnażają, także bardzo szybko może się przekonać, że pojawiło się duże stadko myszek, którym nie jest się w stanie się zaopiekować. Trudno też znaleźć małym domy, gdyż myszy są obecnie mało popularne, a oddając je do sklepu zoologicznego lub w obce ręce nigdy nie wiadomo czy nie skończą jako pokarm dla węży. Co gorsza samica myszy może zachodzić w ciążę bardzo często, co kończy się nieprzerwanym zasypem małych, których wydawanie na świat z taka częstotliwością może doprowadzić do śmierci matki. Do tego jeśli myszy będą się mnożyć wewnątrz rodziny zaczną się pojawiać u kolejnych pokoleń wady genetyczne.

Jeśli wybira się dwa samce, trzeba pamiętać, że każdy samiec musi mieć swoje terytorium. Klatka dla samców powinna być odpowiednio duża, aby każdy mógł wyznaczyć swój teren. Przeważnie nie można też dobierać samców nie spokrewnionych ze sobą, gdyż najprawdopodobniej nie zaakceptują się. Samce trzymane w jednej klace, które mogą się tolerować to jedynie ojciec i syn/synowie lub bracia ewentualnie samce z różnych miotów wychowane razem. Jednak w żadnym przypadku nigdy nie ma stuprocentowej pewności co do akceptacji. Problem pojawia się też, kiedy jeden z samców umrze np. z powodu choroby. Drugi z nich będzie skazany na samotność.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie do domu grupki samic. W ich przypadku również występuje dominacja, jednak najczęściej nie są tak agresywne. Można nawet dołączać do stada obcą samicę, jednak trzeba przedsięwziąć odpowiednie środki. A mianowicie zapoznać myszy na neutralnym terenie, gdzie nie było wcześniej zapachu żadnej z nich.

DOŁĄCZANIE NOWYCH MYSZY DO STADA

Czasem zdarza się tak, że jedna z myszek umrze lub mimo iż kupło się jedną mysz przemyślało się decyzję i postanowiło jej kupić towarzysza. Oczywiście jest to możliwe, ale raczej tylko w wypadku samic. Jeśli chodzi o samce, dorosłe zwierzęta raczej się nie zaakceptują i będą toczyć krwawe walki o terytorium. Połaczenie ze sobą dwóch samców jest możliwe jedynie w bardzo młodym wieku. Samice raczej nie sprawiają kłopotów pod tym względem, po ustaleniu hierarchii żyją w zgodzie. Czasem zdażają się samice, które nie tolerują innych.

Nie należy łączyć zwierząt po prostu wkładając nowego mieszkańca do klatki. Myszy trzeba zapoznać na neutralnym terenie, a klatkę w której do tej pory mieszkały myszy czy mysz dokładnie umyć aby zwierzęta nie wyczuwały w niej swojego zapachu nie czuły się w niej jak na swoim terenie.

Jeśli jedna z samic szczególnie dręczy nową można ją na jakiś czas odłączyć od stada, a nowego osobnika dołaczyć do reszty samic. W momencie ponownego połączenia dominującej samicy ze stadem nowa samiczka już posiada wspólny zapach z resztą stada. Drukuj Strone