MYSZ ZIELNA/MYSZ MAŁOOKA
Apodemus microps/Apodemus uralensis


Długość ciała: 7 - 10,5 cm
Długość ogona: 6,4 - 10 cm
Długość tylnej stopy: 1,7 - 2,05 cm
Długość ucha: 1,2 - 1,5 cm
Średnica gałki ocznej: 0, 33 - 0,43 cm
Masa: 12 - 29 g

WYGLĄD
Sierść szarobrunatna, brzuch jaśniejszy. Przypomina mysz domową, jednak ma mniejsze oczy (około 3,5 mm średnicy) i małe uszy. Ogon dwubarwny, zawsze krótszy od ciała o około 10%.

WYSTĘPOWANIE
Objęta ochroną. Pierwszy raz ten gatunek został opisany we wschodniej Słowacji w 1952 roku, następnie znaleziona na Morawach i na Śląsku. Występuje też na Ukrainie i w Azji Mniejszej,  północnozachodnich Chinach i Mongolii oraz Północnej Afryce. Występuje też w Austrii, na Węgrzech. północno-wschodniej Jugosławii, Bułgarii, Rumunii i północno-zachodniej Turcji. W Polsce można ją spotkać w okolicach Wrocławia i w Pieninach. Ma stanowiska na Nizinie Sandomierskiej, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Małopolskiej, Lubelskiej, Roztoczu oraz Kotlinie Nowotarskiej i Beskidzie Zachodnim.

Występowanie myszy zielnej na terenie Polski (oznaczone zakreskowanym polem)

ŚRODOWISKO
Występuje w lasach mieszanych i lasostepach, zamieszkuje także brzegi rzek, pola uprawne, miedze, ugiory, nieużytki, a także ogrody. Gatunek sucholubny, zamieszkuje żadkie zarośla, jednak w końcu lata i na jesieni przenosi się do miejsc o bujnej roślinności, nad brzegi potoków, mokradeł. Może tam przebywać do wiosny.

TRYB ŻYCIA
Gatunek ten jest aktywny głównie o zmierzchu. Jej naturalnymi wrogami są sowy, a także ptaki drapieżne i krukowate, oraz drobne ssaki drapieżne.

POKARM
Żywi się przede wszystkim, bo w koło 80% nasionami drzew, chwastów, traw i zbóż. W mniejszym stopniu jagodami, zielonymi częściami roślin, które stanowią około 7% jej pokarmu. Owady, ich larwy i dżdżownice to około 10%.

ROZMNAŻANIE
Jej okres godowy przypada od marca/kwietnia do września, a nawet października. Najwyższy procent ciężarnych samic przypada na czerwiec, zaś od maja do sierpnia jest to od 42 do 58%. Na rok przypada od 2 do 3 miotów, po 2 do 10 młodych, najczęściej 6. Ciąża samicy trawa 21 dni. Drukuj Strone

WRÓĆ