MYSZ LEŚNA
Apodemus flavicollis


Długość ciała: 6, 9 - 13 cm
Długość ogona: 5,7 - 13 cm
Długość tylnej stopy: 1,5 - 2,8 cm
Długość ucha: 1,4 - 2,1 cm
Średnica gałki ocznej: 0,49 - 0,55 cm
Masa: 17 - 45 g, w Białowieży nawet 68 g
Długość życia na wolności: 2,9 - 3,6 miesięcy, maksymalnie 18 miesięcy
Długość życia w niewoli: 2 - 4 lata

WYGLĄD
Sierść myszy leśnej jest żółtawobrązowa, brzuch biały. Na szyi  i piersi duża jaśniejsza plama, obok niej dwie mniejsze, tworzące niekiedy ochrową obrożę. Czasem występuje jedynie na piersi w postaci poziomego pasa. Młode osobniki są szare. Jest największym gatunkiem swojego rodzaju. Dwubarwny ogon jest równy długości ciała lub krótszy. Posiada od 180 do 220 pierścieni łusek. Uszy i oczy gryzonia są bardzo duże. Stopy długie i szerokie, tylna posiada 6 modzeli. Samica posiada 3 pary sutek, w tym 1 piersiowych.

WYSTĘPOWANIE
Gatunek ten jest związany ze strefą lasów liściastych Palearktyki. Występuje w środkowej, wschodniej i południwo-wschodniej Europie, występują też pojedyncze stanowiska w zachodniej Europie. Zasiedla też Azję, po Koreę na wschodzie oraz po Nepal i Birmę na południu. Występuje na całym obszerze Polski. W mniejszym nasileniu występuje w zachodniej części Dolnego i Górnego Śląska, na Wzgórzach Trzebnickich oraz Sudetach Zachodnich.

ŚRODOWISKO
Występuje zarówno na nizinach, wyżynach, jak i w górach. Zamieszkuje przede wszystkim zarośla starych lasów mieszanych i liściastych, parki i ogrody oraz zwarte zarośla jeżyn i leszczyny na zrębach. Zimą przenosi się do domostw. W górach występuje do 2000 m n.p.m.

TRYB ŻYCIA
Gatunek aktywny o zmierzchu i w nocy, mało towarzyski. Gniazda buduje w samodzielnie wykopanej norze, pod kamieniami i korzeniami. Czasem zakłada też legowiska w skrzynkach lęgowych lub opuszczonych ptasich gniazdach. Gniazda buduje głównie z liści i mchu.

Jej wrogami są drobne ssaki drapieżne, jak lisy i łasicowate oraz sowy (puszczyk, płomykówka).

POKARM
Najczęściej je nasiona, owoce, grzyby, pąki i pędy roślin, owady oraz pająki i ślimaki. Pokarm zwierzęcy zamował od 15 do 37% objętości żółądków znalezionych osobników.

ROZMNAŻANIE
Jej okres godowy przypada od lutego do października, a nawet grudnia. Rozród trwa około 4 miesiące, zależny jest od dostępności pożywienia. Na rok przypada od 2 do 5 miotów po 2 do 8 nagich młodych. Ciąża samicy trawa 23 do 26 dni. Po urodzeniu małe są ślepe, otwierają oczy po 12 do 14 dniach, ssą do 14, 15 dnia. Pozostają z matką przez trzy tygodnie. W wieku siedmiu do dwunastu tygodni są dojrzałe płciowo.

Zdjęcie prezentujące obrożę myszy leśnej pochodzi w książki Hofmann H. "Ssaki", zaś rycina obok z książki Reichholf J. "Ssaki". Drukuj Strone

WRÓĆ